top of page

מהמסורת היהודית

המתנה של אליהו הנביא
המתנה של אליהו הנביא

על פי סיפור חסידי. משה, גביר יהודי עשיר, חולם כל חייו לפגוש את אליהו הנביא. מדי סדר פסח הוא מקווה להגשים את חלומו, אך לא מצליח. רבי יצחק שולח אותו למשפחת כהן, שגרה בקצה האחר של היער כדי שיפגוש את אליהו. הגביר מצליח לעשות זאת בעזרת חיות היער. הוא מגיע למשפחה הענייה ועוזר לה לחגוג סדר פסח. האם יפגוש באליהו הנביא? האם יגלה מהי המתנה הגדולה שלו?

חסידה הפרה שומרת שבת
חסידה הפרה שומרת שבת

הצגה המספרת על מעלתה הגדולה של שמירת השבת, ועל הכוח האדיר שהיא מעניקה לנו.

סיפור על פרה מיוחדות, שמקפידה על שמירת שבת גם כאשר נמכרה לגוי ובעקבות עקשנותה השתנו סדרי עולם.

חמורו של רבי עקיבא
חמורו של רבי עקיבא

על-פי הסיפור הידוע "הכול לטובה". רבי עקיבא יוצא למסע עם חבריו הטובים, אך מאבד אותם לחיות טרף מסיבה שאינו יכול להבין... הוא רק בטוח שהכול לטובה כי הוא בוטח בה'. בסופו של הסיפור הוא מבין את האירועים ומודה שוב לה' על החסד שעשה עימו.

bottom of page