top of page

שבועות

מי ראה את הגבינה שלי
מי ראה את הגבינה שלי

סיפורו של אריק הכריך, שמחפש את המילוי הטוב ביותר לעצמו. לתחרות "התוספת המצטיינת לכריך" מגיעים ניק הנקניק, חומי השוקולד, רינה חומוסינה... אך רק כאשר מופיעה גבינית הגבינה הוא מבין שמצא את חלומו. כי אין כמו גבינה לבנה וטעימה...

חגיגת ביכורים בטנא
חגיגת ביכורים בטנא

בהתקרב חג השבועות, בצלאל הבצל מחליט שעליו לחגוג את חג הביכורים בבית חדש שבו נמצאים ירקות חדשים. הוא מגלה טנא שמוצא חן בעיניו, אך נתקל בירקות-שכנים שלא רוצים אותו בגלל ריחו, בגלל טעמו או משום שהוא גורם להם לבכות... רק לאחר שהוא מציל את הטנא מהתולעת שהגיעה לבקר, הוא זוכה בכבוד ובהערכה.

מעשה בטנא ובתפוח
מעשה בטנא ובתפוח

סיפור על התפוח האדום והסקרן, שיוצא למסע בין חגי ישראל כדי למצוא את אחיו התאום שהלך לאיבוד, ובסוף מוצא אותו ב.... טנא!

יצירה לשבועות
יצירה לשבועות

מוצרי החלב שלנו

הטרקטור נוסע

הטנא שלנו

bottom of page