top of page

שנת ביאליק

פרפר ופרח חי
פרפר ופרח חי

הילד חיים נחמן רוצה מאוד להיות חבר של נורית. הוא נותן לה פרח, ושיר על פרפר ופרח, ומוסיף עוד שירי ילדים. האם תסכים נורית להיות חברה שלו? ומה קורה כאשר יש רעמים וברקים? הצגה מקסימה שכוללת את שירי ביאליק לילדים ועוד שירים שכולנו אוהבים.

יום הולדת לחיים נחמן
יום הולדת לחיים נחמן

כולם מוזמנים למסיבת יום ההולדת של חיים נחמן. האם חיים נחמן יאהב את המסיבה שלו?

בערוגת הגינה של ביאליק
בערוגת הגינה של ביאליק

בצלאל הבצל מנסה להתקבל לערוגת הגינה של הגנן חיים נחמן, אך חיים נחמן לא רוצה להחליט לבדו על קבלתו של הבצל לערוגה ופונה לעזרה לציפור בעלת הקן עם שלוש הביצים, לפרפרית מהשיר פרפר פרח חי, שלא ממהרות לקבל אותו לערוגה. רק אחרי שהתולעת מגיעה לבקר ורוצה לאכול את כל הירקות בערוגה, הבצל מגלה כי היא פוחדת מבצלים ומציל את הערוגה. העגבנייה מקבלת אותו לערוגה בכבוד רב ואף רוקדת איתו את ריקוד העגבנייה המפורסם.

יוסי בכינור ומי בתוף
יוסי בכינור ומי בתוף

כינורי הכינור ותופי התוף מנמנמים בערוגת הגינה. לפתע מתעוררים לצלילי חגיגה גדולה של שירים שנשמעת ברקע. הם מגלים שהילדים יוסי ופסי מחפשים אותם. האם יצטרפו לחגיגה?bottom of page