top of page

ניוזלטר

שנה טובה עם תקווה

במצב ביש זה של סגר רגע לפני ראש השנה, לא נותר לנו אלא באמת לקוות ולייחל לשנה טובה יותר, פתוחה, חמה, מחבקת על באמת.


למרות הסגר, אנחנו כאן, תוכלו לתכנן לכם פעילות לאחרי הסגר ולשתף אותנו בתכנונים.


אנחנו רוצים כאן לאחל את כל הטוב שבעולם ללקוחות היקרים שלנו: המתנ"סים, הספריות, הקניונים הפתוחים והסגורים, העיריות והמועצות המקומיות והאיזוריות, מפיקים וחברות הפקה, שאני מקווה שישרדו את המשבר הזה.


שנוכל שנוכל לחייך יחד, לחזור ולשמח את כולכםמאחלים לכם שנה של הרבה בריאות עם הצגות הבריאות שלנו
Comments


bottom of page